boek
Inzicht en kennis brengen bewustzijn. Ervaren 'hoe' je het doet brengt verandering.

Barbara Benet
Personal coach

Body and Mind language

Body and Mind Language

Body and Mind Language (BML) wordt ingezet als je liever de ervaring hebt dan de woorden. Het is een effectieve manier om onze taal te omzeilen en direct in de ervaringslaag te werken. Het geeft instant resultaat en neemt weinig tijd in beslag.

Wat doet BML

Het hele bewegingsapparaat geeft continu weer wat er aan informatie binnen in iemand ligt opgeslagen. Iemands model van de wereld kun je terugzien in zijn of haar houding en bewegingen, veel méér dan in de woorden die hij of zij uitspreekt. Door anders te bewegen, kan aan dat model worden geschud. De persoon ontvangt dan andere impulsen en raakt enigszins ‘verward’, en deze verwarring is slechts een seconde verwijderd van inzicht – een nieuw inzicht en een nieuwe kijk op de wereld. Klem geraakte levenskracht en vitaliteit kunnen weer beschikbaar worden gemaakt door fysiek in beweging te komen.

Hoe werkt Body and Mind Language

Het uitgangspunt van deze werkwijze is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een verandering binnen de bewegingsmogelijkheden van iemands lichaam heeft direct een uitwerking op zijn of haar denken en voelen. Middels andere bewegingen en andere houdingen kun je tot andere inzichten komen en een andere kijk op de wereld geven. Er wordt gewerkt met wandelen, bewegingen, ademhaling, metaforen en visualisaties. Uiteraard wordt er tevens gebruik gemaakt van aanvullende methodieken wanneer gewenst.

Wanneer wordt Body and Mind Language ingezet

Het lichaam is een drager van boodschappen. Veel van deze boodschappen zijn ons onbewust en onbekend, maar we kunnen deze boodschappen wel oppikken. Ze zijn terug te vinden in de manier waarop iemand ademhaalt, de spanning of de slapte die iemand in zijn lichaam beleeft, remmingen die iemand ervaart bij het aangaan van contact, het deel van het lichaam dat wel of niet wordt bewogen en de klank van iemands stem. Lichaamswerk is ervaringswerk. Het werkelijk ervaren wat de herinnering in het verleden met je heeft gedaan. Binnen het ervaren kom je weggedrukte overtuigingen en vooroordelen over jezelf en over anderen tegen en kun je ontdekken op welke wijze een verandering of verruiming van je bewegingen en je houding tot een andere wijze van denken, voelen en kijken naar de wereld kan leiden.

Hoe wordt Body and Mind Language ingezet

Lichaamswerk geeft inzicht in het ontstaan van iemands levenshouding en gaat in op de samenhang tussen de levenshouding en de lichaamshouding. Het laat je ontdekken en ervaren dat iemands karakterrol niet alleen wordt weergegeven door de mate waarin en de manier waarop de persoon zich emotioneel uit, maar ook is terug te vinden in zijn of haar fysieke expressie en blokkades.

Resultaat!

Durf te ervaren is het motto, vrijheid ervaren het resultaat. Lichaamswerk en haar effect is een ervaring die helderheid brengt. In beweging durven komen, leidt tot groei. Wanneer je jezelf in beweging durft te zetten, verbreed je je kijk op de wereld en ga je nieuwe uitdagingen aan. Je praat dan niet langer over wie je denkt te zijn, maar ervaart jezelf. Dit geeft je nieuwe inzichten en, vandaaruit, nieuwe keuzemogelijkheden.

Founder BML | Jos Dolstra

Jos Dolstra is de founder en ontwikkelaar van Body and Mind Language. Ze is afgestudeerd danstherapeute op het conservatorium, heeft een eigen Dansstudio Jos Dolstra in IJsselsstein, is een bekende naam in de media in shows zoals ‘So you think you can dance’, is NLP Master coach en NLP Master trainer en tevens schrijfster van het gelijknamige boek 'Body and Mind Language' en 'Coachen met BML'. Ze is een bevlogen leraar bij wie er veel meer geleerd wordt dan methodieken en bewegingstherapie alleen.

Bron: Jos Dolstra en bewerkt door Barbara Benet.

Neem vrijblijvend contact op

Contact gegevens

Kom je met de auto dan kun je de route plannen via de link: http://maps.google.nl/. Voor de deur en in de straat kun je onbetaald parkeren. Kom je met het OV, kan https://9292.nl/. je verder helpen.

Stuur je me een mailtje of neem je telefonisch contact op ’s avonds of in het weekend beantwoord ik deze de eerst volgende werkdag.

Barbara Benet
Leidseweg 150 - 2251 LJ Voorschoten
T: 06-11911850
E: coaching@barbarabenet.nl