de-ketting
Vastlopen in het gezin vraagt oplossingen vanuit een ander perspectief.

Barbara Benet
Coaching & Therapie

Klachten- en waarnemingsregeling

Klachtenregeling

 

Stap 1

Mocht er iets zijn gebeurd waar je iets over wilt zeggen of wat je als niet prettig hebt ervaren, wees welkom om je uit te spreken. In het kader van WKKGZ is dat de eerste stap die gelegenheid moet krijgen om eruit te komen. Ik ga graag het gesprek met je aan. Je mag je klacht via brief kenbaar maken waarna ik het contact met je opzoek en het gesprek met je aan ga. Mocht je de procedure starten lees de hieronder te nemen stappen.

Stap 2

Leidt ons niet tot een fijne oplossing voor jou en voor mij dan wenden we ons tot mijn beroepsorganisatie. We wenden ons tot https://vivnederland.nl/ via info@vivnederland.nl. Ons aangewezen contact persoon helpt de klacht te verhelderen en werkt ondersteunend op basis van een duidelijk protocollair stappenplan om tot een vergelijk te komen tussen ons.

Stap 3

Komen we hier niet uit, dan wordt er gebruik gemaakt van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en onafhankelijke klachtencommissie van Phoenix opleidingen; Zowel jij als ik benaderen de commissie bij voorkeur via klachtencommissie@phoenixopleidingen.nl. Vermeld bij je klacht duidelijk je naam, e-mailadres, naam en aders van de begeleider en waar de klacht over gaat.

Het postadres is:

Phoenix Opleidingen
p/a Klachtencommissie
Raiffeisenlaan 26A
3571 TE Utrecht.

Voor het stappenplan; https://www.phoenixopleidingen.nl/media/246871/2017-klachtenregeling-van-phoenix-opleidingen.pdf De klachtencommissie zijn minimaal 3 personen die geen relatie hebben met Phoenix Opleidingen maar wel bekend zijn met het werkveld. Zij functioneren als een geschillencommissie tijdens de klachtregeling.

Stap 4

Bied stap 3 geen oplossing voor jou en wil je de klacht laten behandelen door de Geschillencommissie als er nog steeds geen bevredigende oplossing is geleverd? Dan kun je je zich wenden tot https://www.camcoop.nl/klachtenregeling/. De Geschillencommissie kijkt of de klacht ontvankelijk is; laat ruimte voor een schikking en doet waar gewenst een bindende uitspraak. Deze is leidend en start geen nieuw proces.

Ben ik aangesloten bij RBCZ, het tuchtrecht voor Complementaire zorg. Dit is verplicht sinds 1 januari 2017 volgens de Wkkgz (= Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Dit leidt tot een Coöperatie CAM registratie met recht op een geschillencommissie. [ http://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2017/01/Reglement-Geschillencommissie-Complementaire-Behandelvormen.2017.pdf ] Mochten er kosten zijn verbonden aan deze procedure draag ik zorg voor mijn aandeel erin, en ben jij verantwoordelijk voor jouw deel.

Waarnemingsregeling

Barbara Benet Coaching heeft een waarnemingsregeling in geval van langdurige afwezigheid van de coach/therapeut, met Esther Cat therapeut van Praktijk voor Liefdestherapie in Rotterdam. https://www.liefdestherapie.nl/

Neem vrijblijvend contact op

Contact gegevens

Kom je met de auto dan kun je de route plannen via de link: http://maps.google.nl/. Voor de deur en in de straat kun je onbetaald parkeren. Kom je met het OV, kan https://9292.nl/. je verder helpen.

Stuur je me een mailtje of neem je telefonisch contact op ’s avonds of in het weekend beantwoord ik deze de eerst volgende werkdag.

Barbara Benet
Leidseweg 150 - 2251 LJ Voorschoten
T: 06-11911850
E: coaching@barbarabenet.nl